Najlepsze
Systemy
Nawadniania

Dozownik inżektorowy Amiad

To bezprądowa pompa nawozowa, wtryskująca preparat w ilości proporcjonalnej do ciśnienia przepływającej wody. Może służyć do dozowania nawozów, kwasów, środków ochrony roślin.

Charakterystyka: 
– przyłącza: gwint zewnętrzny 3/4″, 
– ciśnienie robocze: 0,5 – 8 bar, 
– ilość wtryskiwanego preparatu: do 320 l/h (stosownie do ciśnienia wody w rurociągu głównym – patrz wykres – charakterystyka pracy), 
– zużycie wody do napędu dozownika: trzykrotnie większe od ilości wtryskiwanego preparatu 
  (czyli przykładowo na 20 cm3 wprowadzonego preparatu 60 cm3 wody odprowadzana jest na zewnątrz), 
– filtr siatkowy 3/4″ na wejściu.

back-to-top