Najlepsze
Systemy
Nawadniania

fERTYGACJA

Fertygacja to połączenie nawadniania z nawożeniem, a więc wraz z wodą podaje się roślinom substancje odżywcze. Istotą fertygacji jest stałe utrzymywanie założonej koncentracji składników pokarmowych w środowisku korzeniowym. 

Do podawania płynnych nawozów do instalacji nawodnieniowej służą dozowniki, które dozują nawóz proporcjonalnie do ilości przepływającej wody (dozowniki proporcjonalne) lub wtryskują go w tempie zależnym od ciśnienia wody w instalacji (dozowniki inżektorowe).

 

Nowoczesna produkcja szklarniowa bazuje na technologiach bezglebowych, w których stosuje się podłoża inertne, nieposiadające składników pokarmowych, a zatem wszystkie niezbędne do prawidłowego rozwoju rośliny składniki odżywcze dostarczane są poprzez system nawadniania w starannie przygotowanej pożywce – mieszaninie wody i odpowiednio dobranych koncentratów nawozowych. Proces ten, wymagający precyzji i niezawodności oraz stałej kontroli parametrów podawanej pożywki, realizują sterowane komputerowo mieszalniki nawozowe.

 

Mieszalniki nawozowe Inta:

back-to-top