Najlepsze
Systemy
Nawadniania

innowacje

Szkolimy, doradzamy, podejmujemy wyzwania!

Pozostajemy w stałym kontakcie z licznymi ośrodkami naukowymi i doświadczalnymi, wspólnie realizując nowe, ciekawe projekty. Projektujemy i wykonujemy instalacje do doświadczeń.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem prowadząc m. in. wykłady dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wykłady i warsztaty dla słuchaczy kursów Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku oraz innych instytucji edukacyjnych.

Przez lata byliśmy członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.

Nasze realizacje to m. in.:

  • systemy do uprawy aeroponicznej pomidora dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • komory wegetacyjne dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu,
  • system nawadniania i fertygacji SG-M20 dla Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  • systemy do uprawy aeroponicznej ziemniaka dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie,
  • system zamgławiania wysokociśnieniowego ML System w szklarni doświadczalnej  Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu,
  • system pomiaru i sterowania wilgotnością podłoża w doświadczeniach wazonowych dla  Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
  • systemu zarządzania klimatem, system nawadniania i nawilżania powietrza w szklarni doświadczalnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,
  • komory fitotronowe dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • projekt i realizacja wyposażenia obiektów hodowlano-doświadczalnych firmy KWS Lochow w Kondratowicach,
  • projekt i realizacja – wyposażenie stacji hodowlanej Bejo Zaden w Kawęczynie w system fertygacji i sterowania klimatem w tunelach foliowych.
back-to-top