Najlepsze
Systemy
Nawadniania

Komputer sterujący HortimaX CX500

CX500 – scentralizowany i elastyczny system do zarządzania urządzeniami w szklarni. Zapewnia: optymalną kontrolę klimatu, nawadniania, a także zarządzanie energią, alarmy. CX500 to niezawodny komputer sterujący o budowie modułowej (na bazie komputera przemysłowego IPC i modułów Compactima), łatwy w rozbudowie
i modernizacji, co umożliwia dostosowanie go do warunków konkretnego obiektu, zapewniając dokładnie takie funkcje, jakich użytkownik potrzebuje.

Kontrola klimatu.

CX500 może sterować: 
– piecami i zbiornikami na ciepło, 
– wodnymi obiegami grzewczymi i nagrzewnicami powietrza, 
– wietrzeniem dachowym i bocznym (jedno- lub dwustronnym), 
– dozowaniem CO2, 
– pracą wentylatorów,
– doświetlaniem (asymilacyjnym, cyklicznym), 
– zamgławianiem, 
– systemami chłodzenia, w tym instalacją do zraszania dachu.

System umożliwia stworzenie i skonfigurowanie 16 bloków klimatycznych, a układ pomiarowy obejmuje stację meteo, czujniki rozmieszczone na urządzeniach centralnych w poszczególnych blokach. 

Zarządzanie nawadnianiem

CX500 może sterować zraszaniem, nawadnianiem kroplowym oraz zalewowym. Kontrola obejmuje max. 200 zaworów nawodnieniowych w ramach 20 grup, zestawy do nawożenia, w tym urządzenia pompowe oraz układy dozowania EC i pH, a także zestawy filtracyjne, wyposażone w elementy automatyki. Opcje uruchamiania nawadniania: starty czasowe, radiacyjne, cykliczne i kontaktowe – sygnał z urządzeń pomiarowych np. taca startowa, czujnik uwilgotnienia maty. Dawka nawadniania może być programowana w oparciu o czas lub przepływ. 

Zarządzanie energią.

CX500 można kontrolować zużycie energii – gazu i prądu. 

Synopta i Synopta Lite

CX500 jest obsługiwany za pomocą oprogramowania sterującego Synopta-Lite, opracowanego specjalnie na potrzeby tego komputera i dostarczanego bezpłatnie z każdym nowym egzemplarzem CX500. Synopta Lite to specjalna wersja oprogramowania Synopta, zainstalowana bezpośrednio na komputerze IPC, dzięki czemu zewnętrzny serwer i komputer PC nie są wymagane. Wersja Lite ma ograniczone możliwości w stosunku do pełnej Synopty, np. okres zbierania danych skrócony jest do 4 tygodni, nie ma możliwości tworzenia zestawień tabelarycznych i wizualnych, a liczba wykresów zredukowana jest do 10. Uzyskanie maksymalnej funkcjonalności programu wymaga zakupu pełnej wersji Synopty.

back-to-top