Najlepsze
Systemy
Nawadniania

Komputer sterujący HortimaX Multima

Multima – kontrola klimatu, nawadniania i energii. 

MultiMa to najbardziej zaawansowany komputer sterujący HortimaX, stworzony do zarządzania klimatem, nawadnianiem i zużyciem energii. Ma konstrukcję modułową, zarówno w kwestii sprzętowej, jak i programowej, co pozwala na pełne dostosowanie go do potrzeb użytkownika, jednocześnie jest przejrzysty i zapewnia łatwość obsługi.
MultiMa powstała na bazie komputera przemysłowego IPC, który na bieżąco i sposób ciągły monitoruje procesy zachodzące w szklarni, gromadzi dane pomiarowe oraz dokonuje niezbędnych regulacji. Multima zapewnia pełną elastyczność w zakresie montażu modułów rozbudowujących, które mogą być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki centralnej lub jeśli zachodzi taka potrzeba, w innym dowolnym miejscu obiektu. 

Klimat w szlarni a warunki zewnętrzne 

Twórcy Multimy poświęcili szczególną uwagę analizie wpływu pogody na to, co dzieje się w szklarni. Dzięki temu komputer jest w stanie uzyskać i utrzymać optymalne parametry klimatyczne w uprawie, nawet przy bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych. 

Nawadnianie pod kontrolą 

Multima zapewnia użytkownikowi rozbudowane możliwości sterowania nawadnianiem, obok standardowych warunków startu nawadniania oferuje także funkcje zaawansowane, oparte na pomiarze zawartości wody w podłożu oraz na kalkulacji transpiracji roślin. Multima oferuje również szeroki zakres funkcji programowych do zarządzania gromadzeniem i zużyciem wody, np. sterowanie napełnianiem zbiorników, mieszanie wody z różnych źródeł i zarządzanie poborem wody z wielu zbiorników. 

Energia 

Zarządzanie Energią jest modułem opcjonalnym. Moduł ten analizuje zasoby źródeł energii , zadane parametry klimatyczne oraz aktualne warunki pogodowe i na tej podstawie utrzymuje system w najlepszej możliwej równowadze, minimalizując koszty  energii  i kontrolując pobór energii ze źródeł dostępnych w danym dniu.  

Oprogramowanie Synopta 

Multima obsługiwana jest za pomocą Synopty – kompletnego i wszechstronnego oprogramowania sterującego, zapewniającego szybki i łatwo dostępny przegląd tego, co dzieje się całym obiekcie szklarniowym. Trendy, zmiany, powiadomienia, alarmy, wpływy i ustawienia –  każda szczegółowa informacja jest dostępna na wyciągnięcie ręki po kilku kliknięciach. Synopta dostępna jest w języku polskim. Umożliwia łatwe wprowadzanie danych oraz monitorowanie bieżących zmian zachodzących
w systemie, umożliwia analizę danych
z tabel, wykresów i obliczeń, wyświetla jasne podsumowanie tych danych w postaci intuicyjnych i czytelnych prezentacji graficznych.

back-to-top