Najlepsze
Systemy
Nawadniania

Nawadnianie kroplowe – kroplowniki indywidualne

Precyzyjne urządzenia do nawadniania stosowane np. w bezglebowych uprawach warzyw i kwiatów oraz do nawadniania roślin w pojemnikach. Kroplownik montowany jest poprzez wkłucie w przewód polietylenowy. Rozstaw kroplowników dostosowany jest do rozstawu roślin. Kroplownik indywidualny to precyzyjne urządzenie o konstrukcji labiryntowej i turbulentnym przepływnie, posiadają kompensację ciśnienia oraz antykapacz zapobiegający wypływowi wody przy spadku ciśnienia.

Kroplowniki indywidualne dostarczają wodę bezpośrednio do strefy korzeniowej roślin, produkowane są z tworzyw odpornych na działanie powszechnie stosowanych
w ogrodnictwie substancji chemicznych.

Znajdują zastosowanie również w uprawach gruntowych, w szkółkach, do nawadniania upraw w pojemnikach.

back-to-top