Najlepsze
Systemy
Nawadniania

nawadnianie kroplowe

Z zastosowaniem linii kroplujących, które układane są wzdłuż rzędów roślin, podają wodę poprzez zatopione w linii kroplowniki bezpośrednio do strefy korzeniowej, zapewniając odpowiednie warunki w podłożu bez moczenia roślin, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia chorób, a także ograniczając straty na parowanie i przesiąkanie; zastosowanie linii kroplującej umożliwia połączenie nawadniania i nawożenia

Katalog: Flipper

back-to-top