Najlepsze
Systemy
Nawadniania

Taśmy i cienkościenne linie kroplujące

Taśmy kroplujące i cienkościenne linie kroplujące – precyzyjne i efektywne rozwiązanie do nawadniania upraw rzędowych np. truskawki, ogórka, papryki, pomidora. Stosowane w uprawach polowych, w uprawach pod osłonami, w szkółkach, na plantacjach krzewów jagodowych. Zarówno taśma, jak i cienkościenna linia kroplująca, to polietylenowa rurka o grubości ścianki między 0,2 — 0,4 mm, posiadająca rozmieszczone w równych odległościach kroplowniki, przez które podawana jest woda.

Kroplowniki w taśmie kroplującej przyklejone są do ścianki przewodu, a w linii – zatopione w ściance, każdy kroplownik wyposażony jest w filtr zabezpieczający przed zapychaniem. Precyzyjne wykonanie kroplowników ze szczególną dbałością o otwory wlotowe i ścieżki przepływu zapewnia wysoki współczynnik równomierności wydatku wody.

Taśmy kroplujące pracują na ciśnieniu roboczym 0,3 – 1,0 bar. Dla zapewnienia bezpiecznej i poprawnej pracy sekcje nawadniane za ich pomocą wymagają zastosowania filtra 120 mesh oraz reduktora ciśnienia. Taśmy kroplujące są elastyczne, co wpływa na łatwość ich rozwijania i montażu, a także zmniejsza ryzyko uszkodzenia. Są odporne na powszechnie stosowane w rolnictwie
i ogrodnictwie substancje chemiczne.

Zobacz katalog

Katalog: Taśma kroplująca AQUA-TRAXX

Katalog: Cienkościenna
linia kroplująca
NEPTUN

back-to-top