Najlepsze
Systemy
Nawadniania

ochronę antyprzymrozkową

Straty w uprawach powodowane wiosennymi przymrozkami zawsze stanowią poważne zagrożenie dla sadowników i plantatorów. W większości przypadków, straty te można wyeliminować poprzez nawadnianie upraw w czasie występowania przymrozku.

Badania, prowadzone m.in. w Nowej Zelandii, USA i Izraelu, dowodzą, że nadkoronowe systemy nawadniające stanowią jedną z najskuteczniejszych metod ochrony roślin przed przemarzaniem.

Mechanizm ochrony antyprzymrozkowej za pomocą nawadniania nadkoronowego opiera się na 3 zasadach:

  • w trakcie zamarzania wody uwalniane jest jej ciepło utajone. Ciepło to powstrzymuje temperaturę roślin przed spadkiem poniżej punktu zamarzania.
  • Mieszanina wody i lodu narażona na spadek temperatury poniżej punktu zamarzania pozostaje na poziomie 0 st. C do czasu, kiedy cała woda nie zamarznie.
  • Większość roślin jest odporna na przemarzanie dopóki temperatura nie spadnie nieznacznie poniżej 0 st. C, ponieważ punkt zamarzania soków komórkowych roślin jest niższy od punktu zamarzania wody.

Nawadnianie antyprzymrozkowe należy kontynuować do momentu, aż temperatura otaczającego powietrza nie wzrośnie powyżej 0 st. C, a cały lód uformowany na roślinach nie ulegnie stopnieniu.

Oferowane urządzenia:

  • zraszacze 233 B-AF i 234-AF NAANDANJAIN – metalowe zraszacze pełnoobrotowe,
  • mikrozraszacz FLIPPER NAANDANJAIN – mikrozraszacz punktowy – wyjątkowe
    i najnowocześniejsze rozwiązanie dla długich upraw rzędowych o wąskich koronach, jak: winorośl, borówka, porzeczka, malina, sady jabłoniowe i inne.

Zobacz katalog

Katalog:
Nawadnianie nadkoronowe