OKAZJA – Stacja uzdatniania wody RO

Najlepsze
Systemy
Nawadniania

Odwrócona osmoza RO (Reverse Osmosis) jest jedną z najskuteczniejszych metod uzdatniania wody, a podanie wody oczyszczonej w procesie odwróconej osmozy warunkuje niezawodną pracę wielu urządzeń. Odwrócona osmoza RO – to proces, podczas którego dochodzi do demineralizacji. Pod wpływem ciśnienia nieoczyszczona woda jest dynamicznie kierowania na półprzepuszczalną membranę, która skutecznie rozdziela wodę od innych substancji. Podczas procesu odwróconej osmozy dochodzi do wysokoefektywnego oczyszczenia wody – w pełni naturalnego odseparowania niepożądanych cząstek. Woda uzdatniona w procesie RO znajduje zastosowanie w laboratoriach, przemyśle spożywczym, gastronomii i innych dziedzinach. W ogrodnictwie woda po RO jest niezbędna do zasilania wysokociśnieniowych systemów zamgławiania, tzw. systemów suchej mgły w szklarniach – mnożarkach i uprawach roślin, wymagających kontrolowanej wilgotności powietrza.        

Oferujemy kompletną i w pełni sprawną, używaną:.

STACJĘ UZDATNIANIA WODY RO

wraz z rezerwuarem i  dalszym przesyłem (patrz zdjęcia nr 1 i 2) w następującej konfiguracji:

 

1.  Filtr węglowy EKO-OPTIMA 180/W MG 1,5” + wkład
2.  Zmiękczacz EKO-OPTIMA DUET 105 (dwukolumnowy) + wkład 
3.  Filtr mechaniczny z wkładem 20 mikronów 
4.  Zestaw odwróconej osmozy  na ramie ze stali nierdzewnej
     EKO – OSMO 45 k DeLux + o wydajności Q = 1 m3/h  
5.  Rezerwuar RO do wody uzdatnionej – zbiornik z blachy falistej z wkładem EX
     (średnica D = 2,73 m, wysokość H = = 3,88 m , objętość V = 23 m 3  ) z nakładaną
     pokrywą antyglonową
6.  Zestaw pompowy z falownikiem do przesyłu wody uzdatnionej RO
     Grudfos CME 5-5-A-S-G-E o wydajności Q = 5m3/h ( komplet z przeponą 50 l)
7.  Filtr z wkładem 5 mikronów 
8.  Kompletna armatura połączeniowa w technologii PCV

Wszystkie urządzenia stacji zostały wyprodukowane w 2017 roku. Czas użytkowania – niecałe 2 lata. Obecnie jest zdemontowana, a  wszystkie urządzenia sprawne technicznie i odpowiednio zabezpieczone.

Cena zestawu:     42 700,00 zł
Podatek Vat 23%:   9 821,00 zł
Cena brutto:         52 521,00 zł
Słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z naszym biurem.

Oferujemy takźe montaż techniczno-hydrauliczny zestawu z dostosowaniem go do istniejącej  infrastruktury, przeszkolenie w zakresie działania , dokumentację techniczną powykonawczą. Koszt obsługi  zadania zostanie ustalony po zapoznaniu się  z miejscem montażu  stacji
i zakresem prac do wykonania.

Polub nas na:

back-to-top