Najlepsze
Systemy
Nawadniania

Oprogramowanie Synopta

„Synopta – zamienia złożoność w prostotę.” 

 

Synopta – kompletne i wszechstronne oprogramowanie sterujące, które zapewnia kompleksowy, szybki przegląd tego, co dzieje się całym obiekcie szklarniowym, przeznaczone do obsługi komputerów firmy HortiMax. Kontroluje systemy techniczne, klimat wewnętrzny, systemy nawadniania i realizację strategii uprawy. 

Trendy, zmiany, powiadomienia, alarmy, wpływy i ustawienia – umożliwia dostęp do nich oraz zarządzanie nimi z jednego miejsca w dowolnym czasie, a każda szczegółowa informacja jest dostępna na wyciągnięcie ręki.

Synopta – interfejs przyjazny użytkownikowi
Synopta dostępna jest w polskiej wersji językowej. Umożliwia łatwe wprowadzanie danych oraz monitorowanie bieżących zmian zachodzących w systemie sterowania. Synopta umożliwia analizę danych z tabel, wykresów i obliczeń, wyświetla jasne podsumowanie tych danych w postaci intuicyjnych i czytelnych symboli. 
Synopta posiada szeroki zakres funkcji, które umożliwiają definiowanie własnych zestawień, konfigurowanie spersonalizowanych stron oraz tworzenie wykresów wartości zadanych i stron odczytów. Użytkownik może samodzielnie wybrać interesujące go parametry i dodać je do zestawienia, dostosować zestawienie do swoich preferencji w kwestii zawartości zestawienia, okresu czasu, za jaki zestawienie jest generowane, wyglądu. 
Program zawiera również obszerny system pomocy, w którym szczegółowo opisano znaczenie poszczególnych parametrów ze wskazaniem wartości zalecanych. 

 

Dane gromadzone z komputerów, ze szklarni oraz stacji meteo są rejestrowane i zapisywane na dysku komputera PC, w tym wszystkie wprowadzane zmiany danych 
i komunikaty generowane przez system, umożliwiając do nich stały dostęp. 
Jeśli występują nieprawidłowości w systemie Synopta wyświetla komunikaty alarmowe wysyłane przez komputery sterujące. 

Synopta współpracuje z następującymi urządzeniami: 
– CX500 – wszechstronny i prosty komputer procesowy, który może się rozwijać wraz z rosnącymi potrzebami uprawy, 
– MultiMa – najmocniejszy i najbardziej elastyczny komputer procesowy do sterowania klimatem, uzdatnianiem wody i nawadnianiem, 
– Vitalite – do dezynfekcji wody recyrkulowanej, 
– Aqua CX300 – sprawdzony i niezawodny komputer do nawadniania. 

Uwagi: 
– Synopta ma budowę modułową, wersję podstawową można w dowolnym momencie rozbudować o dodatkowe moduły, zapewniające dodatkowe funkcjonalności, 
– Synopta przeznaczona jest do instalacji na jednej lub kilku stacjach roboczych, pod warunkiem połączenia ich w sieć, 
– standardowa licencja przeznaczona jest dla jednego użytkownika, obsługa kilku stacji roboczych przez innych użytkowników wymaga zakupu dodatkowej licencji.

back-to-top