Najlepsze
Systemy
Nawadniania

GroSens

Firma Grodan kieruje się w swojej działalności zasadą zrównoważonego rozwoju, w oparciu o tę zasadę powstała koncepcja „uprawy precyzyjnej”, czyli takiej w której roślina otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje. Realizacja tej koncepcji wymaga ciągłego wglądu i analizy procesów zachodzących w uprawie, dlatego firma Grodan opracowała wieloczujnikowy system pomiarowy GroSens.

Grodan GroSens HandHeld – ręczny przyrząd pomiarowy w poręcznej walizce, który dostarcza informacji na temat WC, EC i temperatury w matach. Może wykonywać pomiary jednokrotne i wielokrotne, posiada funkcję rejestrowania umożliwiającą zapis pomiarów w danym czasie, a zarejestrowane informacje mogą być następnie odczytane i analizowane w arkuszu programu Excel na komputerze PC.

Grodan GroSens MultiSensor – wieloczujnikowy system bezprzewodowy, umożliwiający dokładny i niezawodny pomiar wilgotności WC, zasolenia EC oraz temperatury w strefie korzeniowej w macie kamiennej. Współpracuje z większością komputerów klimatycznych obecnych na rynku. Prezentuje bieżące dane w formie wykresów, umożliwia też bardziej szczegółową analizę informacji z uprawy za pomocą komputera podłączonego do Internetu lub sieci lokalnej.

Zobacz

System pomiarowy GroSens HandHeld

System pomiarowy GroSens MultiSensor

back-to-top