Najlepsze
Systemy
Nawadniania

Sterowanie nawadnianiem i klimat w szklarniach

Komputery sterujące pozwalają na pełną kontrolę procesów nawadniania, fertygacji i parametrów klimatu oraz utrzymanie optymalnych parametrów wewnątrz szklarni, z uwzględnieniem warunków zewnętrznych. Oferujemy urządzenia firm Inta i HortimaX, które sprawdziły się na najbardziej wymagających rynkach ogrodniczych Europy.

Zastosowanie automatyki w produkcji ogrodniczej przynosi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i jakości produkcji, oszczędności energii
i czasu pracy oraz poprawy komfortu użytkowania szklarni. Komputery sterujące kontrolują parametry w obiektach szklarniowych, stwarzając optymalne warunki dla rozwoju roślin. Pomiary dokonywane są wewnątrz i na zewnątrz szklarni (stacja meteo). Na postawie zebranych informacji komputer utrzymuje zalecane dla danej uprawy parametry, poprzez nieustanną regulację urządzeń wykonawczych, tj.: pieców, układów transportu ciepła, systemów wietrzenia,  systemów grzewczych, kurtyn termicznych, cieniujących i zaciemniających, systemów nawadniania i fertygacji, układów dozujących CO2, wentylatorów i lamp doświetlających.

Komputer konfigurowany jest indywidualnie dla każdego klienta. Istnieje możliwość dalszej jego rozbudowy o sterowanie kolejnymi sekcjami lub rozbudowy
o dodatkowe funkcje sterujące dla już istniejących sekcji.

Nawadnianie upraw po osłonami

W uprawach pod osłonami stosuje się różne typy systemów nawadniających, dostosowanych to rodzaju uprawy.

back-to-top