Najlepsze
Systemy
Nawadniania

Taśmy kroplujące

Rozwiązanie do nawadniania upraw rzędowych np. krzewów owocowych. Rozwiązanie zbliżone do linii kroplującej – przewód polietylenowy o grubości ścianki 0,2 — 0,4 mm , w którym umieszczone są kroplowniki, w równych odległościach. Taśmy kroplujące pracują na ciśnieniu roboczym 0,3 – 1,0 bar. Dla zapewnienia bezpiecznej

i poprawnej pracy sekcje nawadniane za ich pomocą wymagają zastosowania filtra 120 mesh oraz reduktora ciśnienia. Taśmy są rozwiązaniem mniej trwałym od linii kroplujących, są elastyczne, co wpływa na łatwość rozwijania i montażu. Są odporne na powszechnie stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie substancje chemiczne.

back-to-top