Czym jest fertygacja?

fertygacja-mieszalnik-nawozowy-Inta

Fertygacja to jedna z form płynnego nawożenia, stanowi połączenie nawożenia i nawadniania. Pozwala na dostarczanie składników odżywczych bezpośrednio do systemu korzeniowego roślin wraz z wodą do nawadniania. Umożliwia precyzyjne  dozowanie  nawozów, co przekłada się na lepszy wzrost i rozwój roślin oraz wydajniejsze wykorzystanie zasobów wodnych i nawozów. W artykule przyjrzymy się, na czym dokładnie  polega fertygacja oraz na co należy zwracać uwagę przy jej wykorzystaniu.

Co to jest fertygacja?

 

Fertygacja to nowoczesna metoda nawożenia, polegająca na dostarczaniu roślinom składników pokarmowych wraz z wodą do nawadniania w sposób permanentny, tzn. roślina zawsze otrzymuje pożywkę – roztwór wody i nawozów. Podawanie pożywki odbywa się od kilku do kilkunastu razy na dobę. Fertygacja może być stosowana w rolnictwie i ogrodnictwie, zarówno w uprawach polowych, jak i pod osłonami, jest podstawową metodą nawożenia w uprawach bezglebowych oraz hydroponice. 

Jak działa fertygacja?

 

W procesie fertygacji pożywka dystrybuowana jest przez system nawadniania. Za właściwy skład pożywki odpowiadają specjalistyczne urządzenia takie jak: dozowniki proporcjonalne, pompy nawozowe oraz najbardziej złożone i zaawansowane – sterowane komputerowo mieszalniki nawozowe. Urządzenia te tworzą pożywkę o określonym składzie, odpowiednio mieszając koncentraty nawozowe i dozując je do wody.

Jak stosować fertygację w uprawie roślin ogrodniczych?

 

Stosowanie fertygacji w uprawie roślin ogrodniczych wymaga zrozumienia ich specyficznych potrzeb odżywczych. Kluczowe znaczenie ma skład pożywki – odpowiednie zbilansowanie składników nawozowych, dostosowane do rodzaju uprawy, fazy wzrostu roślin,  warunków glebowych (jeśli jest to uprawa w glebie) oraz składu wody używanej do nawadniania. Ważne jest również regularne monitorowanie i dostosowywanie stężeń roztworów nawozowych oraz częstotliwości nawadniania. Takie podejście  pozwala stworzyć roślinom optymalne warunki do wzrostu i plonowania oraz podnosi efektywność uprawy.

Na co należy zwrócić uwagę przy fertygacji?

 

W procesie fertygacji należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Obok dobrze skomponowanej pożywki istotnym czynnikiem jest stałe monitorowanie i utrzymanie na określonym poziomie pH i EC (elektroprzewodność) roztworu nawozowego, w celu zapewnienia odpowiedniej podaży składników pokarmowych oraz właściwych warunków do ich absorbcji. Ponadto niezbędne są wysokiej jakości nawozy o doskonałej rozpuszczalności, co ma wpływ na dostępność składników odżywczych dla roślin i ich przyswajalność oraz sprawne, bezusterkowe działanie systemu nawadniania. Dotychczasowe doświadczenia jednoznacznie wskazują, że wprowadzenie fertygacji wpływa korzystnie na wysokość i jakoś plonów oraz bardziej efektywne wykorzystanie nawozów.