Nasza oferta

Podłoża Grodan

Podłoża nowej generacji firmy Grodan przynoszą wiele korzyści zarówno producentom warzyw, jak i roślin ozdobnych. Technologia nowej generacji zapewnia uzyskiwanie jednorodnych produktów, silne rozwinięty system korzeniowy, a także pozwala na doskonalszą kontrolę rozwoju roślin.

Grodan oferuje rozwiązania nowej generacji producentom, którzy pragną uzyskiwać coraz to więcej plonów o wysokiej jakości. Wszystkie innowacyjne rozwiązania firmy Grodan posiadają Europejskie oznakowanie Eco świadczące o proekologicznym charakterze produktu.


Re-saturacja - powtórne nasączanie
Nasączanie podłoża jest maksymalne, co zwiększa możliwość sterowania rozwojem roślin oraz stopniem wilgotności podłoża, niezależnie od wilgotności otoczenia.

Jednorodność
Dzięki udoskonaleniu właściwości podłoża, wilgotność jak i EC jest bardziej wyrównane zarówno w macie jak i pomiędzy nimi. Powtórne nasączanie maty jest wyższe niż oczekiwano co w rezultacie prowadzi do lepszej jakości owoców.

System korzeniowy
System korzeniowy jest lepszy, doskonale rozwija się w całej objętości maty, także w jej najwyższej warstwie. Zapewnia to maksymalizację powierzchni korzeni, dzięki czemu zwiększa ich zdolność sorpcyjną wody i składników mineralnych.