NAWADNIANIE Z DOFINANSOWANIEM

Najlepsze
Systemy
Nawadniania

Chcesz zmodernizować lub wprowadzić efektywne nawadnianie w swoim gospodarstwie? Teraz masz szanse zrealizować swoje plany przy wsparciu finansowym ARiMR.

A jeśli szukasz partnera merytorycznego, który pomoże w wyborze i opracowaniu rozwiązań technicznych w zakresie nawadniania, optymalnych dla Twoich upraw – zapraszamy do współpracy.

Susze w Polsce powodują coraz większe straty w uprawach rolno-grodniczych. W roku 2018 wartość wypłat dokonanych przez ARiMR za szkody spowodowane suszą sięgnęła kwoty

2 mld zł. W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom suszy Agencja ogłosiła nowy program wsparcia kierowany do właścicieli gospodarstw o wielkości od 1 do 300 ha polegający na dofinansowaniu inwestycji w nawadnianie.

Nabory wniosków mają być ogłaszane cyklicznie i zgodnie z deklaracjami Ministerstwo Rolnictwa częściej niż raz w roku, pierwszy nabór rozpoczął się 25 września i zakończył się 22 listopada 2019. W roku 2020 nabory zaplanowano na luty, lipiec i październik.

Maksymalna pomoc jaką może uzyskać gospodarstwo to kwota 100 tys. zł, pomoc realizowana będzie w formie refundacji 50% kosztów inwestycji, a w przypadku młodego rolnika – 60%. Inwestycja musi zostać zrealizowana w ciągu 24 miesięcy, a minimalna wartość poniesionych kosztów musi być wyższa od kwoty
15 tys. zł.

Inwestycje mogą być realizowane w trzech następujących obszarach:

– ulepszenie już istniejących instalacji nawadniających,
– powiększenie obszaru nawadniania,
– jednoczesne powiększenie obszaru nawadniania wraz z ulepszeniem już istniejących instalacji.

W każdej realizowanej inwestycji kluczowe będzie monitorowanie zużycia wody, w przypadku inwestycji ulepszających już istniejące instalacje beneficjent będzie musiał wykazać się uzyskaniem oszczędności wody na poziomie min 10%.

Jako kwalifikowane uznaje się koszty wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń do nawadniania, koszty budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Więcej informacji na stronie ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

Polub nas na:

back-to-top