NAWADNIANIE Z DOFINANSOWANIEM

Najlepsze
Systemy
Nawadniania

Chcesz zmodernizować lub wprowadzić efektywne nawadnianie w swoim gospodarstwie? Teraz masz szanse zrealizować swoje plany przy wsparciu finansowym ARiMR.

A jeśli szukasz partnera merytorycznego, który pomoże w wyborze i opracowaniu rozwiązań technicznych w zakresie nawadniania, optymalnych dla Twoich upraw – zapraszamy do współpracy.

Susze w Polsce powodują coraz większe straty w uprawach rolno-grodniczych. W roku 2018 wartość wypłat dokonanych przez ARiMR za szkody spowodowane suszą sięgnęła kwoty

2 mld zł. W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom suszy Agencja ogłosiła nowy program wsparcia kierowany do właścicieli gospodarstw o wielkości od 1 do 300 ha polegający na dofinansowaniu inwestycji w nawadnianie.

Nabory wniosków mają być ogłaszane cyklicznie i zgodnie z deklaracjami Ministerstwo Rolnictwa częściej niż raz w roku, pierwszy nabór rozpoczął się 25 września i zakończył się 22 listopada 2019. W roku 2020 nabory zaplanowano na luty, lipiec i październik.

Maksymalna pomoc jaką może uzyskać gospodarstwo to kwota 100 tys. zł, pomoc realizowana będzie w formie refundacji 50% kosztów inwestycji, a w przypadku młodego rolnika – 60%. Inwestycja musi zostać zrealizowana w ciągu 24 miesięcy, a minimalna wartość poniesionych kosztów musi być wyższa od kwoty
15 tys. zł.

Inwestycje mogą być realizowane w trzech następujących obszarach:

– ulepszenie już istniejących instalacji nawadniających,
– powiększenie obszaru nawadniania,
– jednoczesne powiększenie obszaru nawadniania wraz z ulepszeniem już istniejących instalacji.

W każdej realizowanej inwestycji kluczowe będzie monitorowanie zużycia wody, w przypadku inwestycji ulepszających już istniejące instalacje beneficjent będzie musiał wykazać się uzyskaniem oszczędności wody na poziomie min 10%.

Jako kwalifikowane uznaje się koszty wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń do nawadniania, koszty budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Więcej informacji na stronie ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

Zielone ściany, określane również mianem wertykalnych ogrodów, to ekspozycje roślinne, które umieszczone są na powierzchniach pionowych. Istnieją różne technologie zielonej ściany, niektóre mają zastosowanie wyłącznie we wnętrzach, inne mogą być z powodzeniem stosowane na ścianach zewnętrznych budynków i budowli. Zielone ściany stanowią przede wszystkim niezwykle efektowny element dekoracyjny stworzony z żywych roślin, ale mają również wiele praktycznych zalet. Wykorzystanie powierzchni pionowych pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń w pomieszczeniach jednocześnie poprawiając jakość powierza. Zielona ściana wpływa także na warunki termiczne i akustyczne.  Przyjrzyjmy się zatem bliżej, czym tak naprawdę jest zielona ściana oraz jak o nią dbać, aby utrzymana  w doskonałym stanie jak najdłużej cieszyła nasze oko.

Czym jest ogród wertykalny?

Ogród wertykalny, czyli inaczej zielona ściana to specjalna konstrukcja, na której rosną rośliny, umieszczona na pionowej powierzchni, wyposażona jest w automatyczny system nawadniania i fertygacji oraz system doświetlania. Zielona ściana ADVISER przeznaczona jest do wnętrz, znajdzie zastosowanie w biurach, przestrzeniach publicznych, ale również w domach. Dzięki zielonej ścianie zyskujemy wspaniały efekt wizualny we wnętrzu, poprawiając jednocześnie jakość powietrza oraz tworząc szczególny mikroklimat, sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu przebywających w nim ludzi. Zielona ściana może być też  samodzielną, wolnostojącą konstrukcją, która doskonale sprawdzi się jako element podziału przestrzeni, który tłumiąc hałas, przyczyni się do poprawy warunków akustycznych.  

Jakie rośliny nadają się na zieloną ścianę?

Zielona ściana może mieć różne rozmiary i kształty, może być skomponowana z różnych gatunków roślin, co daje duże możliwości aranżacyjne. Punktem wyjścia jest  zatem efekt wizualny jaki chcemy osiągnąć oraz warunki techniczne panujące w danym pomieszczeniu.  Warto sięgać po rośliny stosunkowo łatwe w uprawie i niewymagające, odporne na szkodniki i dobrze radzące sobie z trudnymi warunkami środowiskowymi i ograniczoną przestrzenią. Powinny to być również rośliny o zbliżonej do siebie dynamice wzrostu, w przeciwnym razie gatunki szybko rosnące zdominują i zagłuszą te rosnące wolnej. Do gatunków, które szczególnie dobrze czują się na zielonych ścianach należą np.  Epipremnum aureum, Philodendron scandens, Chlorophytum comosum, czyli popularna zielistka. Dobrze radzą sobie się również skrzydłokwiaty, fikusy, Maranta, niektóre gatunki paproci. Prawdziwą perełką na naszych ścianach jest natomiast Monstera deliciosa, która potrafi rozrosnąć się do sporych rozmiarów, tworząc spektakularny, trójwymiarowy efekt. Należy jednak pamiętać, że jest to roślina silnie dominująca oraz ze względu na swoje rozmiary wymaga więcej przestrzeni.

Jak dbać o ogród wertykalny?

Pielęgnacja ogrodu wertykalnego nie jest pracochłonna, ale wymaga uwagi i systematyczności. Kluczowe jest właściwe dobranie częstotliwości i czasu nawadniania oraz odpowiednie parametry i czas doświetlania, które jest niezbędne, aby zapewnić roślinom optymalne warunki rozwoju. Należy też czuwać nad tym, czy wszystkie urządzenia wykonawcze funkcjonują poprawnie oraz czy zapewniona jest odpowiednia ilość koncentratu nawozowego. Rośliny wymagają regularnego przycinania i usuwania zaschniętych lub zmienionych chorobowo pędów i liści.. Ważne jest  regularne monitorowanie obecności szkodników i chorób, co umożliwi szybką  reakcję  i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu.

Jakie systemy nawadniania stosowane są w zielonych ścianach?

Zielone ściany nawadniania się przede wszystkim kroplowo. Są one wyposażone są w automatyczne systemy nawadniania i fertygacji. Brak podłoża oznacza, że wszystkie składniki odżywcze niezbędne roślinom do prawidłowego rozwoju podawane są w formie płynnej podczas nawadniania. Proces ten nazwa się fertygacją. Nawadnianie odbywa się poprzez odpowiednio rozmieszczoną linię kroplującą, stanowiącą element całej konstrukcji, zapewniającą równomierne rozprowadzenie pożywki po całej powierzchni ściany. Za podanie odpowiedniej ilości nawozów odpowiada dozownik, a całością pracy systemu zarządza sterownik czasowy. System nawadniania powinien był regularnie konserwowany i kontrolowany, aby zapewnić jego niezwodną i efektywna pracę.

Polub nas na: