Najlepsze
Systemy
Nawadniania

PODŁOŻA GRODAN

Grodan – najwyższej jakości podłoża z wełny kamiennej do profesjonalnych upraw ogrodniczych: warzyw, do produkcji rozsady, do uprawy roślin ozdobnych.

Wprowadzenie technologii Next Generation 2.0 (NG2.0) umożliwiło uzyskanie jeszcze bardziej równomiernej dystrybucji wody w podłożu oraz dzięki temu lepsze wykorzystanie całej objętości podłoża przez roślinę. Równomierna dystrybucja pożywki i pełna dostępność składników odżywczych stymuluje stały wzrost korzeni i przekłada się na zdrowotność oraz wigor rośliny podczas całego sezonu uprawowego. W efekcie uzyskuje się wyższe plony, jakość owoców ulega poprawie, zmniejsza się również wrażliwość na choroby. Optymalizacja warunków w podłożu podłoża sprzyja lepszemu wykorzystaniu samego podłoża, a co za tym idzie całej powierzchni uprawy. Ma też przełożenie na bardziej racjonalne wykorzystanie wody i składników pokarmowych.
Technologia NG2.0 pomaga producentom w uzyskiwaniu zdrowych, świeżych produktów dla rosnącej populacji ludności w zrównoważony sposób.

Badanie oszczędności w okresie uprawy – do 15%.

Test przeprowadzony w Delphy Improvement Center w Bleiswijk (Holandia), w ramach którego wykorzystano matę GT Master z technologią NG2.0, wykazał oszczędność wody na poziomie do 15% w porównaniu z kilkoma innymi podłożami i systemami nawadniania. Bardziej precyzyjne nawadnianie było możliwe zwłaszcza w miesiącach zimowych.

Produkty Grodan do produkcji rozsad warzyw:

Produkty Grodan do produkcji warzyw:

Produkty Grodan do uprawy kwiatów:

Grodan GroSens

Firma Grodan kieruje się w swojej działalności zasadą zrównoważonego rozwoju, w oparciu o tę zasadę powstała koncepcja „uprawy precyzyjnej”, czyli takiej w której roślina otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje. Realizacja tej koncepcji wymaga ciągłego wglądu i analizy procesów zachodzących w uprawie, dlatego firma Grodan opracowała wieloczujnikowy system pomiarowy GroSens.

back-to-top