Najlepsze
Systemy
Nawadniania

PODŁOŻA GRODAN

Grodan – najwyższej jakości podłoża z wełny kamiennej do profesjonalnych upraw ogrodniczych: warzyw i roślin ozdobnych oraz do produkcji rozsady. Podłoża Grodan - stworzone w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju - stanowią doskonałą podstawę dla Uprawy Precyzyjnej, w której roślinie dostarcza się dokładnie to, czego potrzebuje.

NG2.0 – Technologia Grodan Next Generation 2.0

Wprowadzenie technologii Next Generation 2.0 (NG2.0) umożliwiło uzyskanie jeszcze bardziej równomiernej dystrybucji wody w podłożu oraz dzięki temu lepsze wykorzystanie całej objętości podłoża przez roślinę. Równomierna dystrybucja pożywki i pełna dostępność składników odżywczych stymuluje stały wzrost korzeni i przekłada się na zdrowotność oraz wigor rośliny, podczas całego sezonu uprawowego. W efekcie uzyskuje się wyższe plony, jakość owoców ulega poprawie, zmniejsza się również wrażliwość na choroby. Optymalizacja warunków w podłożu sprzyja jego lepszemu wykorzystaniu, a co za tym idzie – również całej powierzchni uprawy. Ma też przełożenie na bardziej racjonalne wykorzystanie wody i składników pokarmowych. Podłoża z wełny mineralnej Grodan wyprodukowane w technologii NG2.0 pomagają ogrodnikom w uzyskaniu zdrowych, świeżych produktów dla rosnącej populacji ludności  w zrównoważony sposób.

Badanie oszczędności w okresie uprawy – do 15%.

Test przeprowadzony w Delphy Improvement Center w Bleiswijk (Holandia), w ramach którego wykorzystano matę GT Master z technologią NG2.0, wykazał oszczędność wody na poziomie do 15% w porównaniu z kilkoma innymi podłożami i systemami nawadniania. Bardziej precyzyjne nawadnianie było możliwe zwłaszcza w miesiącach zimowych.

Produkty Grodan do produkcji rozsad warzyw:
Produkty Grodan do produkcji warzyw:
Produkty Grodan do uprawy kwiatów:
Grodan GroSens

Firma Grodan kieruje się w swojej działalności zasadą zrównoważonego rozwoju, w oparciu o tę zasadę powstała koncepcja „uprawy precyzyjnej”, czyli takiej w której roślina otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje. Realizacja tej koncepcji wymaga ciągłego wglądu i analizy procesów zachodzących w uprawie, dlatego firma Grodan opracowała wieloczujnikowy system pomiarowy GroSens.

back-to-top